ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

سینماتوگرافی

سینماتوگرافی
تعداد جلسات :30 جلسه
ساعات هر جلسه :3 ساعت
روزهای برگزاری :
مدت دوره :
توضیحات :

نوشتن با تصویر .انواع نما  (تعریفی و معرفی عمومی).سینما به مثابه یک زبان(extereme close up).دوربین فیلم برداری 1(close up).نور پردازی1 (MEDIUM CLOSE UP ).نور پردازی2( MEDIUM SHOt).نور پردازی3( MEDIUM LONG SHOT ).نور پردازی4  (LONG SHOT).نور پردازی5( EXTREME LONG SHOT ).نور پردازی6( OVER THE SHOULDER SHOT (OTS) SHOT/REVERSE SHOT ). دوربین فیلم برداری2( ESTABLISHING (MASTER)SHOT).دوربین فیلم برداری3( SUBJECTIVE/OBJECTIVE SHOT) . دوربین فیلم برداری 4 |(two shot) . دوربین فیلم برداری5( group shot) . حرکت دوربین (ZOOM / MACRO SHOT) . (PAN/TILT SHOT) .  دوربین حرکتی (DOLLY/DOLLY ZOOM SHOT) (TRACKING SHOT) (STEADYCAM SHOT) (CRANE SHOT) . سینمای میزان سن(sequence shot) .  دوربین ( نور پردازی) .  دوربین عملی( نور پردازی عملی) طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top