ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

فیلمنامه نویسی

فیلمنامه نویسی
تعداد جلسات :10
ساعات هر جلسه :3
روزهای برگزاری :دوشنبه و چهارشنبه
مدت دوره :
توضیحات :

دوره فیلم‌نامه نویسی:
طرح و ایده
ایده‌ها از کجا می‌آیند؟
ظرفیت‌سنجی ایده‌ها، آیا ایده ما قابلیت تبدیل شدن به فیلم دارند؟
ایده‌ ساده یا ایده خاص؟
ایده، دغدغه، مسئله.
چگونه ایده را تبدیل به طرح کنیم؟
ظرفیت سنجی طرح.
شیوه نگارش طرح 
ظرفیت‌سنجی زمانی طرح. 
طرح و ژانر.
طرح و مسئله شخصیت
بسط و گسترش طرح
ساختار روایی
ساختار‌های کلاسیک روایت در فیلم داستانی
سکانس‌بندی و نوشتن خلاصه سکانس
صحنه، موقعیت
پیشبرد روایت، موقعیت جذاب، صحنه و سکانس
شخصیت پردازی:
خلق شخصیت‌های چند بعدی
شخصیت‌های اصلی و فرعی
کشف شخصیت در بسط روایت
شخصیت و هدف 
شخصیت و بحران حیاتی
تحول و تغییر شخصیت
شخصیت‌پردازی و ژانر
ساختارهای غیر کلاسیک در فیلمنامه
روایت‌های خطی و غیر خطی
دیالوگ نویسی
شروع، بدنه و پایان بندیطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top