ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

سینمای اکسپریمنتال و تجربی

سینمای اکسپریمنتال و تجربی
تعداد جلسات :۱۲
ساعات هر جلسه :۲
روزهای برگزاری :
مدت دوره :
توضیحات :

 

اهداف:

آشنایی با تاریخ سینمای تجربی و شاخصه‌های این سبک

 

طرح درس:

۱. خوانش تصویر سینمایی

۲. آشنایی با تاریخچه‌ی سینمای تجربی

۳. تحلیل فیلم‌های اولیه سینمای اکسپریمنتال وآمادگی برای آشنایی با شاخصه‌های این سینما

۴. آشنایی با فرم در سینما

۵. شاخصه‌های سینمای تجربی

۶. تفاوت شاخصه‌های  سینمای داستانی و تجربیمعرفی اساتید

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top