ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

کاربرد عمومی زبان صورت و بدن

کاربرد عمومی زبان صورت و بدن
تعداد جلسات :۱۲
ساعات هر جلسه :۳
روزهای برگزاری :
مدت دوره :
توضیحات :

در دوره آموزشی "كاربرد عمومی زبان صورت و بدن" می‌آموزيد چرخه رفتار انسان در طبيعت و حقيقت زندگی چيست و چگونه می‌توان اين چرخه را درک نمود.
در اين راستا با رفتارهای بدنی شناخته شده در جهان آشنا می‌شويد و به شناخت از عملكرد ضمير خودآگاه و ناخودآگاه و نيز رفتار و حالت‌های غيرارادی دست خواهيد يافت و تفسير عملكرد انسان را تجربه خواهيد كرد.
در بخش زبان صورت با هفت احساس جهانی انسان و مشخصات ظاهری و همچنين روحی روانی اين احساسات كه منبع اصلی رفتارها و حالت‌های انسان هستند آشنا شده و روند ايجاد احساس در مغز، چهره و نيز كل بدن را آموخته و به وسيله اين شناخت میتوانيد دروغ و حقيقت را تا حدی تشخيص داده و مهمتر از آن به درک از دلايل تبادر به صداقت و عدم صداقت در خود و ديگران خواهيد رسيد و اينگونه، به اندازه درک و انسانيت حقيقی خود از تنش‌‌ها جلوگيری خواهيد كرد.
بر اساس تجربه چند ده مضنون و متهم و پرونده قتل در پليس آگاهی به اين نتيجه رسيده‌ام كه بيش از نود درصد قتل‌ها و ديگر مسايل جنايی، برنامه‌ريزی نشده و توسط انسان‌های معمولی و نه جنايت كار، و به دليل عدم درک متقابل انجام می‌شود و انسان‌ها را درگير مسايل بسيار دردناک می‌كند.

برای ثبت نام و حضور در این کارگاه آموزشی باید حتما در سایت مدرسه سینمایی کارنامه شیراز عضو شوید. لطفا ابتدا مراحل عضویت در سایت کارنامه را طی کرده و سپس اقدام به رزرو برای حضور در این کارگاه کنید.

لازم به ذکر است تمامی مراحل ثبت نام در کارگاه های آموزشی مدرسه سینمایی کارنامه شیراز به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. لطفا حتما در مرحله عضویت ایمیل و شماره تلفن همراه فعال و معتبر استفاده شود.

با تشکر،  مدرسه سینمایی کارنامه شیرازمعرفی اساتید

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top