ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

مبانی طراحی صحنه تئاتر

مبانی طراحی صحنه تئاتر
تعداد جلسات :12
ساعات هر جلسه :3
روزهای برگزاری :
مدت دوره :3 ماه
توضیحات :

آشنایی با تاریخ طراحی صحنه و مکان اجرا در یونان و روم باستان 
و عصر رنسانس. 
- تشریح استانداردهای سالن های قاب عکسی و بررسی مکان های 
اجرا در تئاتر مدرن. 
- آشنایی با مولفه های بنیادین و ساختاری دکور. 
- آشنایی با معنای هنر و پرفورمنس در جهان معاصر. 
- آشنایی با سبک ها و شیوه های طراحی صحنه. 
- تاریخ نور و نورپردازی 
- دیدار از تاالر مولوی و تجهیزات نوری آن. 
- فرایند ایده یابی و وظایف طراح صحنه در فرایند طراحی صحنه. 
- مروری بر آثار طراحان صحنه بزرگ جهان و شیوه های کاری آنها.
- پخش فیلم فرایند طراحی صحنه و ساخت دکور در تئاتر.
- اسکیس و تمریناتی برای آن )1 )
- اسکیس و تمریناتی برای آن )2

مباحث تحت پوشش:


 تاریخ طراحی صحنه تئاتر
استانداردهای سالن های تئاتر
مولفه های دکورسازی و مواد و متلایر اولیه 
سبک های هنرهای تجسمی و پیوند آنها با طراحی صحنه تئاتر
تاریخ نور و تجهیزات نوری 
ایده ها از کجا می آیند و چگونگی مدیریت ایده های خام و اولیه 
روش های گوناگون طراحی صحنه 
مقدمات اسکیس و طراحی برای تئاترطراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top