ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

مجید برزگر

مجید برزگر
نام استاد :مجید برزگر
سمت :
توضیحات :


کارگاه های تشکیل شده

کارگردانی فیلم: بازنگری در عناصر سینما از ایده تا اجرادوره های تشکیل شده

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top